Ваш выбор - жизнь!

Послушным воле Творца,
логике Природы,
голосу Разума

Навигация

Связаться

E-mail: vladimir.zhukoff2013@yandex.by

Телефон: +375 17 3041822

Тел/Viber/WhatsApp/Telegram:
+375 29 6313536

Тезисы докладов

Оглавление

Застосування препарату АСД-2 при кріоконсервуванні еритроцитів тварин

Изучение клиновидной дегидратации препарата АСД-2 с применением фрактального анализа

Оценка биологической эффективности действия препарата Д5 при различных способах введения в организм крысы

Влияние препарата Д5 на стабильность мембран эритроцитов быка при действии низких температур

Применение нового препарата «Янтарный биостимулятор» для повышения эффективности вакцинации против вирусных болезней крупного рогатого скота

Застосування препарату АСД-2 при кріоконсервуванні еритроцитів тварин

І.П. Горяча1, Т.С. Дюбко1, Г.Ф. Жегунов2, В.Д. Зінченко1, О.Б. Бондаренко3

1 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, вул. Переяславська, 23, м. Харків, 65015, Україна;

2 Харківська державна зооветеринарна академія, вул.Академічна, 1, сел. Мала Данилівка, Дергачівський р-н , Харківська обл., 62341, Україна;

3Інститут радіофізики і електроніики ім. А.Я. Усикова НАН України, вул. Акад. Проскури, 12, Харків; 61085, Україна; E-mail: irinagoryachaya@rambler.ru

Технології низькотемпературного консервування клітин, які існують в нинішній час, у більшості випадків пов’язані із застосуванням кріопротекторів. Кріопротектори являють собою речовини колігативної дії, вони впливають на характер кристалоутворення льоду в суспензіях клітин, які заморожуються, впливають на трансмембранні потоки позаклітинних розчинів, розбавляють гіперконцентровані розчини, що виникають у процесі кристалоутворення основної маси води. Останнім часом у світі увагу кріобіологів притягують методи захисту клітин неколігативної дії, які здатні сприяти підвищенню кріорезистентності клітин і стійкості теплокровних тварин до холоду, а також підвищенню ефективності їх відновлення після охолодження. Захисні речовини некріопротекторної дії реалізують свій захисний ефект додатково до ефекту кріопротекторів.

Метою даної роботи стало вивчення дії тканинного препарату антисептика-стимулятора Дорогова, фракція 2 (АСД-2) на збереження еритроцитів тварин (бугая і коня), які консервуються під захистом відомих кріопротекторів.

Встановлено що, препарат АСД-2 взаємодіє з мембранами еритроцитів тварин, які досліджувались. При цьому в концентрації до 50 об. % він не порушує цілісність мембран еритроцитів при кімнатній температурі, що було виявлено по відсутності спонтанного гемолізу. Однак, при заморожуванні-відігріванні без кріопротекторів препарат АСД-2 не лише не захищає клітини від пошкодження, але і підсилює його, що також говорить на користь безпосередньої взаємодії АСД-2 з мембранами.

Поєднання АСД-2 з низькомолекулярними кріопротекторами (гліцерином, 1,2-пропандіолом і диметілсульфоксидом (ДМСО)) сприяє підвищенню збереженості клітин після заморожування-відігрівання порівняно з заморожуванням без АСД-2. Показано, що при використанні режиму “швидкого” заморожування більш ефективним, як кріопротектор, є ДМСО, а при використанні режиму “повільного” заморожування більш ефективним виявляється гліцерин.

Препарат АСД-2, на нашу думку, захищає мембрани клітин від пошкодження при обох режимах, які застосовувались.

Опубликовано:

Горяча І.П., Дюбко Т.С., Жегунов Г.Ф., Зінченко В.Д., Бондаренко О.Б. Застосування препарату АСД-2 при кріоконсервуванні еритроцитів тварин // Збірник тез VI Міжнар. наук. конфер. «Молодь і поступ біології», Львів, 21–24 вересня 2010 р.- Львів, 2010.- С. 216.

<<< ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛА

<<< ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ РУБРИКИ

 Изучение клиновидной дегидратации препарата АСД-2 с применением фрактального анализа

О.Б. Бондаренко1, Т.С. Дюбко2, В.С. Марченко2

1Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины, ул. Акад. Проскуры, 2, Харьков; , Украина; o-bond009@mail.ru;

2Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, ул. Переялавская, 23, Харьков, 61015, Украина; tdyubko@mail.ru 

Препараты АСДНесмотря на более чем 60-летний опыт применения препарата АСД-2 (антисептика-стимулятора Дорогова) в ветеринарной и медицинской практике, вопросы оценки его качества и биологической эффективности остаются актуальными. Разработка экспресс-методов показателей качества АСД-2 актуальна также в связи с необходимостью стандартизации препаратов, выпускаемых различными фирмами-производителями. В работе с использованием фрактального анализа изучены фации исходных препаратов АСД-2 различных фирм-производителей, а также их смесей с яичным белком.

Изучали образцы АСД-2, произведенные ЗАО «Алтекс» (Украина) (n = 12), ФГУП «Армавирская биофабрика» (n = 6) и ООО «Ареал-Медикал» (Россия) (n = 6), находящиеся в свободной продаже. Фации получали нанесением на предметное стекло 5-6 капель (по 5 мкл) препарата каждого производителя и высушивали при комнатной температуре (20 оС) в течение 24-72 час. Вид фаций, полученных из препаратов АСД-2 разных производителей, представлен на рис. 1.

Вид фаций, полученных из препаратов АСД разных производителей

 Рис.1. Вид фаций, полученных из препаратов АСД-2 разных производителей: а – ФГУП «Армавирская биофабрика»; б – ООО “Ареал-Медикал”; в – ЗАО “Алтекс”. х15.

Для компьютерной обработки и вычисления фрактальных размерностей изображений фаций использовали световой микроскоп МБИ-15, оснащенный телекамерой Panasonic WV-CP470, соединенной с компьютером. Размерности фрактальной структуры фаций с их статистической обработкой рассчитывали с помощью программы FRAM [1], [2]. Методику расчета фрактальных размерностей иллюстрирует рис. 2.

Установлено, что морфологические характеристики фаций препаратов АСД-2, полученные с помощью метода клиновидной дегидратации, являются специфичными и хорошо воспроизводятся для данного образца. При этом, они все отличаются в зависимости от производителя. Так, для препаратов армавирского и московского производства характерная округлая форма фаций с отсутствующей или слабо выраженной краевой зоной. Поверхность фаций гладкая с редкими вкраплениями кристаллов округлой формы. Фации АСД-2 киевского производства отличаются несимметричной формой, неровными краями и наличием больших свободных полей с редкими кристаллическими включениями. В краевой зоне сконцентрированы мелкие кристаллические вкрапления.

Наибольшие отличия выявлены при анализе формы кривых распределения фрактальных размерностей (рис. 2, в; 3,  4). Наиболее узкая форма кривых, свидетельствующая о большей однородности исходных препаратов, наблюдается для АСД-2 производства «Ареал-Медикал».

Препараты АСД-2 разных производителей также имеют разную степень связывания с белком (рис. 4). Следует отметить, что препарат АСД-2, который выпускается Армавирской биофабрикой, практически не взаимодействует с белком. Фации дают красивую картину структуризации, характерную для белков. Слабо взаимодействует с белком и препарат АСД-2 производства ООО “Ареал-Медикал”. Иная картина наблюдается при смешивании с белком АСД-2 фирмы «Алтекс». В этих образцах происходит значительное нарушение структуризации белка, свидетельствующее о сильном взаимодействии с ним препарата.

Анализ усредненных фрактальных размерностей образцов (D) показал, что они близки и находятся в пределах 1,35-1,55 для препаратов различных производителей (табл.). Как видно из таблицы, наибольшими значениями параметра D характеризуются препараты АСД-2 производства «Алтекс», а наименьшие значения этого параметра имеет АСД-2, производимый «Ареал-Медикал».

Анализ препаратов АСД-2 разных производителей

 Рис. 2. Внешний вид фации (а), расположение областей фрактальных размерностей (б) и гистограмма распределения фрактальных размерностей препарата АСД-2 производства «Армавирская биофабрика» (г. Армавир)

 Гистограмма распределения фрактальных размерностей препарата АСД–2 производства ЗАО«Алтекс» (г. Киев)

 Рис. 3. Гистограмма распределения фрактальных размерностей препарата АСД-2 производства ЗАО«Алтекс» (г. Киев)

Гистограмма распределения фрактальных размерностей препарата АСД–2 производства ООО«Ареал-Медикал» (г. Москва)

Рис. 4. Гистограмма распределения фрактальных размерностей препарата АСД-2 производства ООО«Ареал-Медикал» (г. Москва)

При связывании армавирского АСД-2 с белком параметр D не изменяется, в то время как для киевского препарата наблюдается уменьшение средней фрактальной размерности с 1,55 до 1,45. Это говорит о некотором упорядочении процессов, происходящих в данных образцах при дегидратации в присутствии белка.

 Вид фаций, полученных при смешивании с яичным белком препаратов АСД–2 разных производителей

Рис. 5. Вид фаций, полученных при смешивании с яичным белком препаратов АСД-2 разных производителей: а ФГУП «Армавирская биофабрика»; б ЗАО “Алтекс”, сер. 03092009; в ЗАО “Алтекс”, сер. 04102009. х15.

Таблица
Усредненные фрактальные размерности фаций, образованных исходными препаратами АСД-2 и их смесями с яичным белком

АСД-2 

(Киев)

 

Белок + АСД-2

(Киев)

АСД-2 

(Армавир)

Белок +АСД-2

(Армавир)

АСД-2

(Москва)

D=1,55

D=1,45

D=1,40

D=1,40

D=1,35

Таким образом, применение метода клиновидной дегидратации в сочетании с фрактальным анализом фаций позволяет не только выполнять сравнительную экспресс-оценку состава препаратов АСД-2, но и характеризовать их способность к взаимодействию с биомолекулами, что можно рассматривать как потенциальное проявление биологической активности.


[1]. Марченко В.С., Дюбко Т.С., Грищенко В.И. и др.Патент Украины № 13898 G01N1/28.- Бюл. № 4, 2006.

[2].. Марченко Н.В., Марченко В.С., Дюбко Т. С. и др. // Проблемы криобиологии, 2007.– Т. 17, № 4.– С. 315-326.

Опубликовано:

Бондаренко О. Б., Дюбко Т. С., Марченко В. С. Изучение клиновидной дегидратации препарата АСД–2 с применением метода фрактального анализа // Матер. VI Междунар. научно-технич. конфер. «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» (БФФХ–2010). – Севастополь, 2010. – Т. 2. Биофизика и биофизическая медицина. – С. 152-154.

<<< ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛА

<<< ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ РУБРИКИ

 Оценка биологической эффективности действия препарата Д5 при различных способах введения в организм крысы

О.Б. Бондаренко

Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины

Фракции АСД - Препарат Д-5В последние годы возрастает интерес к применению в практической медицине и ветеринарии биологически активных препаратов из натурального сырья животного происхождения, которые, в отличие от синтетических препаратов, не являются для организма чужеродными и не вызывают аллергических реакций. Для повышения селективности и их биологической эффективности действия препаратов проводятся поиски новых лекарственных форм. Используя компоновки различных препаратов, удается получать высокоактивные биостимуляторы, которые можно применять не только парэнтерально или внутривенно, но и подкожно. В работе исследовали влияние нового биологически активного препарата Д5, содержащего компоненты термического расщепления тканей животных, на физиологические и биохимические показатели организма крысы, а также оценивали его противовоспалительную и анальгезирующую активность при различных способах введения. Благодаря отсутствию веществ белковой природы, которые могли бы подвергаться протеолитическому расщеплению, препарат Д5 не обладает ни гистологической, ни видовой специфичностью.

Исследования проведены на 56 белых крысах линии Wistar, массой 200-250 г. Анализировали показатели ЭКГ, клиническую картину крови и мочи, биохимические показатели работы печени и почек. Также оценивали противовоспалительную и анальгезирующую активность препарата. Эксперименты проводили в соответствии с Общими принципами экспериментов на животных, одобренными 1 Национальным конгрессом по биоэтике (Киев, 2001) и согласованными с положениями Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 1985).

ЭКГ регистрировали на компьютерном электрокардиографе, входящем в состав программного комплекса «Полиспектр» фирмы «НейроСофт» (Россия).

Результаты обрабатывали статистически с использованием компьютерного пакета программ „Statistica, v. 5.5”. Острое воспаление моделировали субплантарным введением 1 %-го раствора каррагенина в дозе 0,08 мл.

Препарат Д5 вводили подкожно за 20 мин до введения каррагенина, внутрижелудочно – за 30 мин до введения каррагенина.

Для определения анальгезирующей активности препаратов крысам внутрибрюшинно вводили 0,6 % раствор уксусной кислоты из расчета 10 мл на 10 г массы тела животного. Спектры флуоресценции белков сыворотки крови регистрировали на спектрофлуориметре Cary Eclipse (Varian) при возбуждении 280 нм. Уровень гемолиза эритроцитов определяли спектрофотометрически на спектрофотометре Lambda 35 (Perkin Elmer) при 575 нм.

Показано, что при подкожном введении в дозе 0,5 мл/кг в течение 14 суток Д5 не оказывает отрицательного влияния на внешний вид внутренних органов, а также функциональное состояние сердечной мышцы, печени и почек крысы. Также не обнаружено аллергических реакций (покраснения, почесывания) в месте инъекции препарата. Препарат Д5 не влияет на показатели сердечной деятельности крыс. Имел место лишь статистически не достоверный сосудорасширяющий эффект. Подкожное введение крысам Д5 не влияло на диурез и удельную плотность мочи, которые находились в пределах физиологической нормы. Препарат также не влиял значительно на функцию почек, о которой судили по уровню креатинина в крови и моче. Длительное введение препарата Д5 не влияло на содержание и активность аминотрансфераз (аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы) в сыворотки крови, что свидетельствует об отсутствии у Д5 гепатотоксического эффекта.

Препарат Д5 не изменял основные клинические показатели периферической крови. Содержание в эритроцитах гемоглобина, показатель СОЭ, а также количество эритроцитов и лейкоцитов в крови были в пределах нормы. Отмечалось лишь некоторое изменение лейкоцитарной формулы, выраженное в незначительном увеличении количества нейтрофилов после подкожного введения препарата. Оценка влияния Д5 на сохранность эритроцитов in vitro показала, что при объемном соотношении 1:1 при комнатной температуре (20 оС) он не оказывает гемолизирующего влияния на красные клетки крови. По данным собственной флуоресценции белков сыворотки крови и альбумин-специфичного флуоресцентного зонда К–35 обнаружено, что компоненты Д5 связываются с сывороточным альбумином крови.

Установлено, что препарат Д5 обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием, которое зависит от дозы и способа его введения в организм.

При подкожном введении Д5 оказывает умеренно выраженный противовоспалительный эффект на модели каррагенинового отека, который зависит от дозы и способа его введения в организм. С увеличением дозы противовоспалительная активность препарата повышается.

Внутрижелудочное введение препарата оказывает сильно выраженное противовоспалительное действие, сопоставимое с действием нестероидных противовоспалительных средств.

Препарат оказывает дозозависимый анальгезирующий эффект на уровне 55,8-63,3 %, наиболее выраженный при подкожном введении в отличие от перорального.

В целом, полученные результаты позволяют заключить, что продолжение работ по оптимизации лекарственных форм биологически активного препарата Д5 является перспективным. Препарат Д5 может быть использован в составе композиций, предназначенных для повышения защитных сил организма при различных патологических и стрессовых состояниях.

Опубликовано:

Бондаренко О.Б. Оценка биологической эффективности действия препарата Д5 при различных способах введения в организм крысы // Тез. докл. научно-практич. конфер. «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения». – Новый Свет, Крым, Украина (25-30 мая 2009). – Киев: Mavis Publisher, 2009. – С. 235-236.

<<< ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛА

<<< ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ РУБРИКИ

 Влияние препарата Д5 на стабильность мембран эритроцитов быка при действии низких температур

Oleg B. Bondarenko1, Gennady F. Zhegunov2

1 Usikov Institute of Radiophysics and Electronics, National Academy of Sciences of Ukraine; 2 Kharkov State Zooveterinary Academy, Ukraine; zhegunov@mail.ru

Фракции АСД - Препарат Д-5

Как установлено нами ранее в многочисленных экспериментальных исследованиях, препарат Д5, представляющий собой 5 % солевой раствор низкомолекулярных органических компонент животного происхождения, в том числе карбоновых кислот, благодаря высокой биологической активности имеет хорошие перспективы для использования в ветеринарной медицине при лечении аллергических, иммунных и онкологических заболеваний. Однако, механизмы его действия на красные клетки крови мало изучены. В данной работе изучали влияние Д5 на сохранность мембран эритроцитов быка, подвергнутых низкотемпературному воздействию. Сохранность мембран эритроцитов определяли спектрофотометрически по уровню гемолиза при 575 нм.

Установлено, что Д5 в терапевтических дозах не оказывал гемолитического действия на эритроциты быка при инкубации при комнатной температуре (21 оС). Криоконсервирование до –196 оС под защитой 10 об. % ДМСО в присутствии Д5 приводило к сокращению уровня гемолиза эритроцитов после отогрева на 12±3 % по сравнению с клетками, криоконсервированными без Д5.

Полученные результаты позволяют предположить, что обнаруженное мембраностабилизирующее действие Д5 связано с его влиянием на вязкость плазматических мембран и на способность мембранных рецепторов связывать биологически активные вещества.

Опубликовано:

Bondarenko O.B., Zhegunov G.F. D5 effect on bovine erythrocyte membrane stability under low temperature action // 17th meeting ща European Association for Red Cell Research (EARCR 2009) (23-27 April, 2009, Triuggio).– Milano, Italy, 2009.– Р. 60.

<<< ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛА

<<< ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ РУБРИКИ

 Применение нового препарата «Янтарный биостимулятор» для повышения эффективности вакцинации против вирусных болезней крупного рогатого скота
 

УДК 619: 615.371: 616.988:636.22/.28

О.М. Швец (ФГУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова»)

С целью повышения эффективности вакцинации и стимулирования образования специфических антител мы изучали возможность совместного применения препарата «Янтарный биостимулятор» (патент РФ№ 2303979) и вакцины «Комбовак» (НПО “Нарвак”, г.Москва). Определение эффективности вакцинации крупного рогатого скота против пневмоэнтеритов проводили в условиях животноводческих хозяйств Курской области.

В первой серии опытов для определения эффективности вакцинации в хозяйстве, было сформировано 2 группы глубокостельных коров (опытная и контрольная), по 40 голов в каждой. В опытной группе проводили одновременное введение вакцины «Комбовак» и препарата «Янтарный биостимулятор», в дозе 5 мл, в/м, в контрольной группе вакцинацию проводили по инструкции. Содержание сывороточных вирусоспецифических антител определяли у животных всех контрольных и опытных групп перед введением вакцины и через 21 день после второй вакцинации, при помощи соответствующих эритроцитарных диагностикумов в РНГА, РТГА.

Титры вируснейтрализующих антител в сыворотке крови коров до и после вакцинации вакциной «Комбовак»

Антигены

Титры вируснейтрализующих антител, lg2

до вакцинации

после вакцинации

контроль

опыт

контроль

опыт

ИРТ

2,72 ± 0,18

2,38 ± 0,26

6,74 ± 1,26

7,32± 2,24

ВД-БС

2,54±0,23

1,94±0,28

6,82±1,28

7,36±2,24

ПГ-3

3,82±0,28

3,12±0,26

8,62±2,24

9,10±1,28

РСИ

1,83±0,09

2,60±0,12

4,86±0,58

5,62±1,12

Рота-вирус

1,63±0,08

1,20±0,21

3,63±0,72

4,26±0,28

Корона-вирус

2,16±0,11

2,24±0,11

4,26±0,81

5,26±0,62

Как видно из данных таблицы, все прививаемые коровы до вакцинации имели низкий уровень гуморальных антител. У иммунизированных контрольных и опытных животных отмечалась сероконверсия по всем компонентам вакцин через 14-21 день после введения (разница с фоновыми значениями достоверна при Р<0.05). Среднестатистический титр антител к вирусам ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 КРС, РСИ, рота- и корона- увеличился  в контрольной группе по сравнению с фоном в 2,47; 2,68; 2,25; 2,65; 2,22 и 1,97 раза соответственно. В опытной группе среднестатистический титр антител к вирусам ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 КРС, РСИ, рота- и корона- превышал таковой в контрольной группе на 8,6; 7,9; 5,6; 15.6; 17,3 и 23,4 % соответственно.

Для изучения влияния иммунизации коров в сочетании с «Янтарным биостимулятором» на титр противовирусных колостральных антител и формирование иммунного ответа было сформировано 3 группы телят.

В сыворотке крови телят, рожденных от коров, привитых в сочетании с «Янтарным биостимулятором» (1 группа, п= 26), привитых обычным способом (2 группа, п =24) и не привитых (3 группа, п= 20) определяли уровень гуморальных антител в возрасте 10-14 дней, а затем вводили вакцину Комбовак в сочетании с «Янтарным биостимулятором» в дозе 3 мл, в/м и без него.

У телят, полученных от коров, привитых вакциной «Комбовак» в сочетании с «Янтарным биостимулятором» в возрасте 10-14 дней уровень вируснейтрализующих антител ко всем компонентам вакцины был достоверно выше, чем у телят из второй и третьей группы. Это свидетельствует о лучшей усвояемости молозива. Во второй группе, у телят, полученных от коров, привитых обычным способом, уровень антител к вирусу ИРТ и ПГ-3 был достоверно выше чем, у телят от не привитых коров, по другим компонентам вакцины уровень антител был несколько выше, но статистической достоверности эта разница не имела.

Титры вируснейтрализующих антител в сыворотке крови телят после вакцинации вакциной «Комбовак»

Антигены

Титры вируснейтрализующих антител

1 группа

2 группа

3 группа

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

ИРТ

5,22±2,48

6,32±2,64

4,68±2,62

5,82±2,42

4,32±2,64

4,52±2,64

ВД-БС

5,15±2,35

6,74±1,34

5,74±1,34

5,67±1,73

4,76±1,75

5,26±1,64

ПГ-3

4,72±1,58

5,72±1,82

5,45±1,65

5,56±1,85

5,21±1,52

5,02±1,57

РСИ

4,92±1,42

5,27±0,46

4,33±0,98

5,13±1,06

3,46±0,43

5,17±0,88

Рота-вирус

4,62±0,76

5,66±0,94

4,22±0,84

5,53±0,72

4,05±0,72

4,53±0,94

Корона-вирус

3,16±0,32

4,16±0,18

3,37±0,45

3,86±0,48

3,18±0,68

3,46±0,63

В первой опытной группе, уровень противовирусных антител ко всем компонентам вакцины был достоверно выше, чем в контрольных группах. Содержание антитела к ИРТ, в первой опытной группе было выше, чем во второй опытной группе на 0,5 lg2 (7,9%), к ВД-БС на 1,07 lg2(15,8%) и к корона – вирусу на 0,3 lg2 (7,2%) при р <0,05 и выше чем в третьей опытной группе к ИРТ на 1,8 lg2 (28,4 %), к ВД-БС на 1,48 lg2(21,9%) , к корона – вирусу на 0,7 lg2 (16,8%) и к рота – вирусу на 1,13 lg2 (27,1%) при р <0,001 по другим компонентам вакцины содержание антител в первой опытной группе был выше, но разница не была статистически достоверна.

Заключение. Из результатов проведенных исследований следует, что введение «Янтарного биостимулятора» одновременно с вакцинацией глубокостельным коровам оказывает положительное влияние на формирование у них поствакцинального иммунитета и способствует активизации всасывания молозива и передачи колостральных антител полученным от них телятам. Ведение «Янтарного биостимулятора» одновременно с вакцинацией телятам способствует активизации выработки у них вируснейтрализующих антител к основным компонентам вакцины «Комбовак».

THE USE OF THE NEW PREPARATION «AMBER BIO-STIMULATOR» TO RISING EFFICACY OF  VACCINATION AGAINST VIRUS DISEASES OF  HORNED CATTLE

O.M. Shvets

The use of «Amber Bio-stimulator» together with vaccination of cows-with – calf makes a good influence on forming in them a post-vaccination immunity and contributes to the suction of colostrum and colostric antibodies received from calves. The use of Amber Bio-stimulator together with vaccination of calves helps to work out in them virus- neutralizing antibodies to the main components of the vaccine «Combovac».

http://www.nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/pages/2008/bovis/Shvec.htm

Источник: http://asdvopros.wordpress.com/

<<< ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛА

<<< ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ РУБРИКИ